Remont Chałubińskiego coraz bliżej

Po wielu latach starań, gruntownego remontu doczeka się ul. Chałubińskiego, gdzie oprócz nowej nawierzchni ulicy, chodników, kanalizacji, oznakowania i oświetlenia, wybudowane zostaną dwa parkingi: przy przychodni i przy pętli koło szpitala. Wczoraj, 5 marca br., Powiatowy Zarząd Dróg otworzył oferty złożone na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w Nowej Soli”.

Inwestycja, której koszt to ponad 2,5 mln. zł, będzie realizowana w ramach powiatowo – gminnego porozumienia i podzielona została na 3 zadania.  Pierwsze to „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w Nowej Soli”, jego wartość to ok. 1 500 tys. zł, z czego 50% kosztów pokryje powiat (300 tys. zł) przy współudziale Gminy Nowa Sól Miasto (400 tys. zł) i Gminy Bytom Odrzański (50 tys. zł) i 50% budżet państwa (750 tys. zł). Drugie zadanie „Przebudowa parkingu przy przychodni przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli”,  w całości finansowane jest przez powiat i kosztować będzie ok. 410 tys. zł. Trzecie zadanie „Budowa parkingu przy pętli przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli”, którego koszt oszacowano na kwotę ok. 430 tys. zł, realizowane będzie dzięki montażowi finansowemu z Gminą Nowa Sól – Miasto, Gminą Bytom Odrzański, Kolsko, Nowe Miasteczko, Gminą Wiejską Nowa Sól oraz Gminą Kożuchów.

W przetargu złożono 5 ofert. O wyborze najlepszej decydują dwa kryteria: cena oraz okres gwarancji. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 2 107 690, 57 zł brutto, najdroższa na kwotę 2 890 984,71 zł brutto. Po analizie złożonych ofert pod względem formalnym, najlepszą złożyło  Konsorcjum firm: Budownictwo Drogowo – Sanitarne FUCHS Sp. z o.o. – Lider i Wiśniewski R.J.K Sp. Komandytowa – Partner.