Reklamówki uczą się fachu w Niemczech

Trwa zagraniczny staż uczniów technikum reklamy z nowosolskiego „Elektryka”. W ramach programu Erasmus+ nasza młodzież tworzy foldery promocyjne szkoły.

11 uczniów CKZiU Elektryk jest na stażu w NiemczechNa początku maja uczniowie technikum reklamy CKZIU “Elektryk” wyjechali na dwutygodniowy staż w Niemczech w placówce Wasserstraßen–und Schifffahrtsamt Spree-Havel. Jedenastu uczniów klasy trzeciej pojechało do Fürstenwalde do Przyzakładowego Centrum Kształcenia Praktycznego.

Wyposażenie placówki pozwoli uczniom na wykonanie folderu promującego kierunki kształcenia zawodowego z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, opierając się o założenia i cele dla edukacji i rynku pracy w Polsce i w Niemczech. Folder będzie produktem wspierającym indywidualny rozwoju zawodowy w obszarze kształcenia i doskonalenia w zawodzie w Polsce i w Niemczech.

Staż organizowany jest w ramach projektu mobilności edukacyjnej z programu Erasmus+.