Rehabilitacja 25+ w SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli już po raz trzeci będzie realizował program “Rehabilitacja 25+”. W ramach programu podejmowane są działania. które mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych, edukacyjnych oraz zawodowych absolwentów ośrodka. 

Starosta Iwona Brzozowska oraz Członek Zarządu Andrzej Staroszczuk– To ważny projekt, który dzięki staraniom Dyrekcji Ośrodka Powiat będzie realizował nie po raz pierwszy, wspierając działania Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Soli na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych w ramach ich rehabilitacji zawodowej. Potrzeby na tym polu są ogromne – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.

Program ten finansowany jest ze środków PFRON. Starosta Iwona Brzozowska, Członek Zarządu Andrzej Staroszczuk, Skarbnik Emil Chwiałkowski spotkali się z Dyrektorem lubuskiego oddziału PFRON Andrzejem Gonią, aby podpisać umowę dotyczącą wsparcia dla SOSW. Kwota uzyskanego wsparcia to 420 tys. złotych.