Regionalny System Ostrzegania

Ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi czy innych zdarzeniach, mogących zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu, możemy zobaczyć w telefonach komórkowych (smartfonach) i na ekranach telewizorów.

Regionalny System Ostrzegania (RSO) działa w całym kraju i umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji mobilnej na telefon. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacja na drogach.

Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na najbardziej rozpowszechnione systemy operacyjne (Android, iOS, Windows Phone). Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

Aplikacja telefoniczna zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. Poradniki opracowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pogrupowane zostały w następujące kategorie:

  • poradnik obywatela,
  • alarmowanie i ostrzeganie,
  • ewakuacja,
  • pożary,
  • powodzie i podtopienia,
  • skażenia, epidemie, zatrucia,
  • pogodowe zjawiska ekstremalne,
  • terror,
  • bezpieczny wypoczynek,
  • zagrożenia naturalne i techniczne.

Aplikacja na system Android – do pobrania pod tym linkiem:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tvp.komunikaty

 Aplikacja na system Apple – IOS do pobrania pod tym linkiem:
https://itunes.apple.com/pl/app/regionalny-system-ostrzegania/id919928660?mt=8

 Aplikacja na system Windows Phone – do pobrania pod tym linkiem:
http://www.windowsphone.com/pl-pl/store/app/regionalny-system-ostrzegania/806d4583-0ea7-4e59-af2f-ac34db067e31