Realizacja inwestycji przebiega terminowo

Największa w tym roku drogowa inwestycja realizowana przez Powiat Nowosolski razem z Gminą Kożuchów nabiera tempa. Dziś – 23 czerwca, Starosta Nowosolski razem z Wicestarostą Przemysławem Ficnerem, Burmistrzem Kożuchowa Pawłem Jagaskiem oraz kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg Wiesławem Staruchem i wykonawcami sprawdzali, jak idą prace przy rozbudowie drogi Lubieszów-Studzieniec.
Wg informacji etap jest realizowany terminowo, również termin zakończenia inwestycji nie jest zagrożony. Od lipca ekipa rozpoczyna remont mostu.
Przypomnijmy, zadanie jest realizowane przez Powiat Nowosolski przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019, a także środków Gminy Kożuchów, Gminy Nowa Sól oraz Gminy Nowa Sól – Miasto.
Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy. Pierwszy ma być skończony do 30 października 2016 r. Do tego czasu w miejscowości Studzieniec zostanie wybudowany nowy obiekt mostowy, poszerzona jezdnia z 4,5 do 6m na odcinku około 1,5 km, zbudowane zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, progi zwalniające i chodniki, a także kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem do rzeki.
W Lubieszowie natomiast zaplanowano przebudowę odcinków drogi o łącznej długości około 1,5 km.