Raport dot. konsultacji społecznych

W dniach 16-29 października br., Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli przeprowadził konsultacje społeczne w sprawie projektu “Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu nowosolskiego na lata 2017-2025”. Konsultacje miały na celu zebranie opinii mieszkańców Powiatu Nowosolskiego oraz innych zainteresowanych podmiotów. W załączeniu raport z ww. konsultacji.

[attachments template=small-list limit=-2 include=”11993,11992″]