Rajd.BIKE – Poznajemy nasz powiat

Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Turystyki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli zaprasza miłośników dwóch kółek na wycieczkę rowerową. Będzie to pierwsza wyprawa z cyklu “Rajd.BIKE – Poznajemy nasz powiat”. Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu Powiatu Nowosolskiego.

W niedzielę 4 października 2020 r. (nowy termin!) nowosolscy cykliści wyruszą do Solnik. Jako miejsce zbiórki, startu oraz mety obrano punkt początkowy ścieżki rowerowej Nowa Sól – Stypułów „Kolej na Rower” przy ul. Przyszłości. Znajduje się ono w połowie odległości pomiędzy rondami Wadima Tyszkiewicza i Województwa Lubuskiego, niedaleko od zajezdni autobusowej SUB-BUS. Start nastąpi o godz. 10.00.

Do Solnik przez Drwalewice

Uczestnicy wyprawy po minięciu ronda Województwa Lubuskiego i przejechaniu przez południową strefę gospodarczą, skierują się w stronę Nowego Żabna, a następnie dojadą do Drwalewic. Tam będzie miał miejsce krótki postój połączony z informacją o historii miejscowego pałacu.

Kolejnym etapem będą Solniki. Pobyt w tej wiosce będzie okazją do zwiedzenia zabytkowego kościoła p.w. św. Anny w towarzystwie znamienitego znawcy historii regionu dra Tomasza Andrzejewskiego. Finałowa część wycieczki planowana jest natomiast w Pałacu w Solnikach, gdzie będzie możliwość dłuższego wypoczynku oraz degustacji soków znanego w okolicy zakładu sadowniczego.

Ok. godz. 14,00 rozpocznie się powrót do Nowej Soli. W tym celu uczestnicy wycieczki dojadą przez Czciradz do Kożuchowa, a następnie ścieżką rowerową „Kolej na Rower” dojadą do miejsca wcześniejszego startu, gdzie nastąpi zakończenie rajdu.

Piękne widoki gwarantowane

Długość projektowanej trasy wycieczki wynosi 27 km. Jednak osoby zainteresowane bardziej intensywnym tempem przejazdu i pokonaniem większej ilości kilometrów otrzymają w odpowiednim momencie propozycję drogi alternatywnej przez Lasocin.

Trasa rajdu przebiegać będzie drogą asfaltową, po terenie relatywnie płaskim, z kilkoma tylko niezbyt stromymi podjazdami. Spodziewać się należy atrakcyjnych jesiennych widoków, gdyż droga prowadzi przez lasy: iglasty, mieszany i liściasty, pola oraz zróżnicowane środowisko urbanistyczne – miasta, przedmieścia, wioski.

Rajd jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy upominek.

Masz sprawny rower, zgłoś się!

Z uwagi na długość rajdu i szacowany czas jego trwania pamiętać należy o zaopatrzeniu się w odpowiednią ilość pożywienia i napojów.

Konieczne jest posiadanie technicznie sprawnego i dostosowanego do jazdy po asfalcie roweru oraz ogólnie dobry stan zdrowia. Uczestnicy nie posiadający ukończonych 18 lat muszą legitymować się posiadaniem karty rowerowej, a osoby poniżej 15 roku życia pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Wobec zagrożenia epidemiologicznego i planów zwiedzania zabytków należy pamiętać o zaopatrzeniu się w maseczkę lub przyłbicę.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: m.kula@mosir-nowasol.pl oraz telefonicznie pod numerem: 693 411 812.

Poza imieniem i nazwiskiem, niezbędne jest podanie numeru PESEL i telefonu kontaktowego, a także potwierdzenie posiadanego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przyjęcie zgłoszenia będzie każdorazowo potwierdzane.

Komandorem rajdu będzie Pan Jan Wojtasik.

Partnerzy:
Muzeum Miejskie w Nowej Soli
Powiat Nowosolski
www.janwojtasik.pl