Radni przyjęli budżet za 2016 r.

W czwartek 22 czerwca br. odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego, która była sesją absolutoryjną. Najważniejszymi punktami było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za rok 2016 oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Radni jednogłośnie zatwierdzili budżet, za który Starosta W. Wrześniak podziękował Skarbnik Powiatu Ewie Matyli bukietem kwiatów. Przed głosowaniem za absolutorium Starosta przedstawił pokrótce działania Zarządu. Mówił o inwestycjach, na które wydano 13,5 mln zł, o uzyskanych 23,5 mln zł dofinansowania. – Dzięki kampanii promującej szkolnictwo i modernizację szkół ponadgimnazjalnych coraz więcej uczniów zostaje w powiecie nowosolskim. W 2014 – 188 uczniów uczyło się poza powiatem, rok temu było ich już tylko 112 – tłumaczył. Starosta wspomniał również o zakończonym powodzeniem działaniu, jakim było wyburzenie budynków po dawnej fabryce „Odra”, czy sporządzenie dokumentacji dot. hałdy na terenie byłego Dozametu. Starosta podziękował również za współpracę naczelnikom wydziałów starostwa, dyrektorom i kierownikom jednostek oraz wszystkim pracownikom.
Przy 10 głosach za, 8 przeciw i dwóch wstrzymujących się Zarząd nie uzyskał absolutorium. Na koniec sesji Członek Zarządu Andrzej Ogrodnik poinformował radnych, że z dniem 30 czerwca br. zamierza złożyć mandat członka zarządu powiatu z przyczyn osobistych.