Punkty bezpłatnej pomocy prawnej zawieszają działalność stacjonarną

Młotek sędziowski i wagaW związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COWID-19 zwiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowosolskiego.

Osobiste udzielanie porad w punktach zostaje zawieszone na okres od dnia 17.11.2020 r. do odwołania. We wskazanym terminie pomoc udzielana będzie telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zarejestrowaniu się na poradę.

Rejestracja porad odbywa się we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00 – 13.30 pod nr tel. 790 227 119.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców do samodzielnych zapisów na nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, za pomocą witryny na stronie starostwa. Aby zapisać się na bezpłatną poradę należy wybrać w prawym, bocznym menu niebieski baner: Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi i dalej postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w witrynie.

Informacje dotyczące dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwo obywatelskiego będą również udzielane pod numerem telefonu: 68 458 68 23.