Punkt pomocy humanitarnej PCK

Punkt pomocy PCK fot. Urząd Miasta Nowa SólOddział Nowosolski Polskiego Czerwonego Krzyża uruchamia Punkt Pomocy Humanitarnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Punkt znajduje się przy ul. Wróblewskiego 3 w Nowej Soli i  będzie otwarty we wtorki i środy w godzinach 12.00 – 16.00, a w czwartki 14.00 – 18.00.

Przez kilka tygodni obywatele Ukrainy mogli korzystać z pomocy powiatowo-miejskiego magazynu pomocy humanitarnej. Dzięki wsparciu mieszkańców, jednostek oraz lokalnych firm mogliśmy wspierać osoby potrzebujące, które zamieszkały na terenie miasta i powiatu.

Dziś zadania związane z przekazywaniem m.in. żywności, środków higieny osobistej uchodźcom przejmuje Polski Czerwony Krzyż. Nowy punkt rozpoczyna pracę 5 kwietnia.

W najbliższych dniach dary z magazynu przy ulicy Bohaterów Getta zostaną przekazane do magazynu PCK.

Możliwości uzyskania pomocy humanitarnej od Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli
1. Dokument potwierdzający przyjazd do Polski po 24.02.2022
1.1 Stempel w paszporcie biometrycznym
1.2 W sytuacji posiadania wyłącznie ukraińskiego odpowiednika dowodu osobistego należy okazać zaświadczenie od straży granicznej potwierdzające przekroczenie granicy po 24.02.2022 r.
1.3 3. Pesel z oznaczeniem UA
Pomoc humanitarna udzielana jest 2 razy w miesiącu na podstawie dokumentu wystawionego przez PCK (dla nowo przybyłych wystawiamy w lokalu przy ul. Wróblewskiego 3)
Skorzystanie z pomocy PCK w Nowej Soli nie jest możliwe w sytuacji gdy:
3. Brakuje dokumentów podanych powyżej
4. Pobytu w Polsce przed 24.02.2022 r. i sprowadzenia po 24.02.2022 r. dziecka, gdyż dziecko cały czas jest na utrzymaniu rodziców, którzy korzystają z rocznej ulgi podatkowej. Dopuszczamy wyjątki od tej reguły, np. gdy dziecko zostało sprowadzone (przywiezione przez krewnych i dziecko potrzebuje ubrań i zabawek). Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie!
5. Jeśli mieszkałeś w Polsce przed 24 lutego 2022 r. i do Ciebie przyjechał ktoś z rodziny.
5.1 Krewny samodzielnie organizuje pomoc humanitarną (nie jesteś uprawniony do korzystania z pomocy humanitarnej)
5.2 Żona/mąż (prawo do skorzystania z pomocy ma osoba, która przyjechała po 24.02.2022)
5.3 Żona/mąż/dzieci (prawo do skorzystania z pomocy ma mąż/ żona (dzieci są rozpatrywane indywidualnie)
Pozostałe przypadki, które nie zostały omówione w powyższych punktach, są rozpatrywane indywidualnie!
Godziny pracy punktu PCK
Punkt PCK jest otwarty od dwunastej do szesnastej we wtorki i środy, a także w czwartki między czternastą i osiemnastą.
Koordynator – Bilious Maryna
 
Можливості отримання гуманітарної допомоги від Польського Червоного Хреста в Новому Солі
1. Документ, що підтверджує прибуття в Польщу після 24.02.2022
1.1 Штамп в біометричному паспорті
1.2 Якщо у вас є лише український еквівалент ID-картки, необхідно пред’явити довідку від прикордонника про перетин кордону після 24 лютого 2022 року.
1.3 3. Песель із зазначенням UA
Гуманітарна допомога надається двічі на місяць на підставі документа, виданого Польським Червоним Хрестом (ми видаємо для новоприбулих за адресою: ul. Wróblewskiego 3)
Неможливо скористатися допомогою Польського Червоного Хреста в Новому Солі в ситуації, коли:
3. Документи, перераховані вище, відсутні
4. Залишайтеся в Польщі до 24.02.2022 р. і повертайте дитину після 24.02.2022 р., оскільки дитина все ще знаходиться на утриманні батьків, які користуються щорічною податковою пільгою. Ми допускаємо винятки з цього правила, наприклад, коли дитину привезли (привезли родичі, а дитині потрібен одяг та іграшки). Кожен випадок розглядається індивідуально!
5. Якщо ви проживали в Польщі до 24 лютого 2022 року і хтось із вашої родини приїхав до вас у гості.
5.1 Родич самостійно організовує гуманітарну допомогу (ви не маєте права на отримання гуманітарної допомоги)
5.2 Дружина/чоловік (особа, яка прийшла після 24.02.2022 р., має право скористатися допомогою)
5.3 Дружина/чоловік/діти (чоловік/дружина має право на отримання допомоги (діти розглядаються індивідуально)
Решта випадків, не охоплених вищевказаними пунктами, розглядаються індивідуально!
Графік роботи пункту ПСК
Пункт PCK працює з дванадцятої до чотирнадцятої у вівторок і середу, а також у четвер з чотирнадцятої до шістнадцятої.