Ptasia grypa w powiecie nowosolskim

W piątek 5 marca 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem na terenie powiatu nowosolskiego przypadku ptasiej grypy. Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazał wszystkim uczestnikom spotkania wytyczne i wskazówki dotyczące najbliższych działań. Dodatkowo Wojewoda Lubuski wydał zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) rozszerzające obszar objęty określonymi sankcjami w tym naszego powiatu.
 
Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren obejmujący powiat nowosolski w gminie Nowa Sól: część m. Nowa Sól, Stara Wieś, Nowe Żabno, Rudno, Ciepielów.
Zakazy na obszarze zapowietrzonym:
 1. przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
 2. wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
 3. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
 4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
 5. transportu mięsa drobionego z rzeźni, zakładów rozbioru lub chłodni bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
 6. wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
 7. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
 8. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gminie Nowa Sól miejscowości: Stany, Przyborów, Kiełcz, Wrociszów, Lubieszów, Stary Staw, Lelechów ; w gminie Siedlisko miejscowości: Zwierzyniec, Siedlisko, Piękne Kąty; w gminie Bytom Odrzański miejscowości: Tarnów Bycki, Bycz, Królikowice, Małaszowice, Bytom Odrzański; w gminie Nowe Miasteczko miejscowości: Rejów, Nieciecz, Borów Polski, Nowe Miasteczko, Gołaszyn; w gminie Kożuchów miejscowości: Lasocin, Drwalewice, Sokołów, Kożuchów, Podbrzezie Dolne, Słocina, Cisów, Solniki, Czciradz, Bielice, Dziadoszyce, Zawada; w gminie Otyń miejscowości, Zakęcie, Ługi, Konradowo, Modrzyca, Otyń.
Zakazy na obszarze zagrożonym:
 1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
 2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
 3. wyprowadzenia z gospodarstwa, gdzie utrzymywany jest drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
 4. wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
 5. organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi
 6. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
 7. transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
 8. wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
 9. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
 10. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii