Ptasia grypa w Europie. Wirus HPAI dotarł do Polski

Wysoce zjadliwa grypa ptaków to zagrożenie dla drobiu np. gęsiLubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze ostrzega hodowców o nasilającym się występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków i ognisk tej choroby u drobiu w Europie. Główny Lekarz Weterynarii potwierdził pierwszy przypadek HPAI w Polsce.

Liczba przypadków i ognisk świadczy o tym, że ptactwo migrujące pozostawiło wirusa w środowisku na trasie przelotu oraz wskazuje na wysoką zjadliwość wirusa HPAI.

Dane z Europy

Według ostatnich informacji ogniska ptasiej grypy stwierdzono:

 • Niemcy – 10 ognisk u drobiu, 210 przypadków u ptactwa dzikiego
 • Belgia – 3 przypadki u ptactwa dzikiego
 • Dania – 1 ognisku u drobiu, 16 przypadków u ptactwa dzikiego
 • Francja – 1 ognisku u drobiu
 • Niderlandy – 4 ogniska u drobiu, 41 przypadków u ptactwa dzikiego, 5 pozostałe
 • Szwecja – 1 ognisku u drobiu
 • Wielka Brytania – 2 ogniska u drobiu, 6 przypadków u ptactwa dzikiego.

Pierwsze ognisko w kraju

W dniu 24 listopada 2020 r. w godzinach wieczornych Główny Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatnie wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 na fermie kur niosek w miejscowości Wroniawy w gminie Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim w woj. wielkopolskim.

Apel do hodowców

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:  

 • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
 • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
 • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
 • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
 • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.