Przyjdź na spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Z okazji Dnia Praw Osób Starszych Powiatowy Rzecznik Konsumentów spotyka się z seniorami. Na zaproszenie Urzędu Miasta w Nowej Soli Katarzyna Kwiatkowska odwiedziła Dzienny Dom Senior+. Kolejne spotkanie dla konsumentów odbędzie się w bibliotece.

Rzecznik Konsumentów spotkała się z seniorami z Dziennego Domu Senior+Rola Powiatowego Rzecznika Konsumentów nie ogranicza się jedynie do interwencji i pomocy, gdy pojawiają się problemy. W wielu takich sytuacjach na działanie jest za późno. Dlatego po przerwie spowodowanej pandemią Katarzyna Kwiatkowska bierze udział w spotkaniach z mieszkańcami.

Na zaproszenie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Nowej Soli Powiatowy Rzecznik Konsumentów spotyka się z nowosolskimi seniorami. O prawach konsumenta i nieuczciwych praktykach, których dotkliwych skutków można uniknąć, K. Kwiatkowska opowiedziała w Dziennym Domu Senior+.

Podobne spotkanie planowane jest również 30 czerwca o godz. 14.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Soli.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy pod nr tel. 68 459 03 27 lub na e-mail sprawyspoleczne@nowasol.pl. Osoby zainteresowane mogą się również zgłaszać do Urzędu Miasta w Nowej Soli do pokoju 109.