Przygoda życia dla uczniów „ELEKTRYKA”

Rok temu rozpoczęły się rozmowy ze średnią szkołą zawodową z wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim o współpracy i możliwości wyjazdu uczniów nowosolskiego CKZiU „Elektryk” na praktyki. Doskonałe zastosowanie znajduje tu przysłowie, że „kropla drąży skałę nie siłą, a ciągłym padaniem”. Szkołę odwiedzili ostatnio Michel Metzger oraz kierownik kształcenia zawodowego Claude Deiber. Przy udziale dyrektora Grzegorza Königsberga oraz kierownika kształcenia zawodowego Jarosława Cybulskiego doszło do podpisania wstępnych deklaracji o przystąpieniu do programu ERASMUS+, w ramach którego dojdzie do wymiany uczniów obu szkół w zakresie praktyk zawodowych w następujących specjalnościach: Technik Organizacji Reklamy, Technik Elektryk i Technik Energii Odnawialnej. Uczniowie „Elektryka” mają nieprawdopodobną szansę odbyć praktyki zawodowe w strefie klimatu zwrotnikowego wilgotnego, około 800 km na wschód od Madagaskaru na wyspie Reunion. Program ten stwarza możliwość życiowej szansy odwiedzenia egzotycznego zakątka świata, który niekiedy w całym zawodowym dorosłym życiu dla większości jest nieosiągalny.