Przedsiębiorcy zadowoleni z jakości usług świadczonych przez Starostwo

Na zlecenie Starosty Nowosolskiego Waldemara Wrześniaka zostało przeprowadzone badanie poziomu satysfakcji klientów – przedsiębiorców z jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe. Badanie miało za zadanie wskazać te obszary działalności urzędu, które funkcjonują prawidłowo, a także te, które należy udoskonalić. Wszystko po to, aby korzystający z usług urzędu przedsiębiorcy byli jak najbardziej usatysfakcjonowani. Badanie przeprowadzała Pełnomocnik Starosty ds. kontaktów z przedsiębiorcami Violetta Cichomska-Capińska. Chętni wypełniali anonimową ankietę. Zawierała ona pytania dot. m.in. wydziałów starostwa, w których przedsiębiorcy w ostatnim czasie załatwiali sprawę, kompetencji pracowników urzędu i organizacji pracy, ocenę usług urzędu, ocenę porównawczą starostwa z innymi urzędami oraz opinię, co powinno być zmienione, aby współpraca odbywała się na wyższym poziomie.
Z podsumowania wynika, że Starostwo Powiatowe cieszy się dobrą opinią wśród przedsiębiorców w zakresie jakości wykonywanych usług. Rzetelność usług jest na dobrym poziomie porównując z innymi urzędami. Ankietowani bardzo dobrze ocenili pracę Pełnomocnika Starosty ds. współpracy z przedsiębiorstwami oraz wyrazili pozytywną opinię na temat funkcjonującej strony internetowej. Zwrócili również uwagę na dogodną lokalizację urzędu, jednak na niewystarczającą ilość miejsc parkingowych. Pojawiły się również sugestie, aby poprawić dostęp do pomieszczeń na piętrach dla osób niepełnosprawnych.
Pragniemy zapewnić petentów, że w pierwszym kwartale tego roku, część wydziałów przeniesie się do wyremontowanego budynku ratusza, dzięki czemu zwolnią się pomieszczenia w obecnym głównym budynku starostwa. To pozwoli bardziej dostosować sale obsługi interesantów do potrzeb osób niepełnosprawnych. W głównej sali pojawi się sprzęt umożliwiający obsługę osób niedosłyszących, będzie też możliwość kontaktu z tłumaczem języka migowego.