Przebudowa Elektryka zbliża się do wielkiego finału

Kolorystyka wnętrz nawiązuje do budynku przy ul. KościuszkiRozpoczęły się odbiory w budynkach CKZiU „Elektryk” przy ul. Piłsudskiego 65. Prace remontowe są już na finiszu i wszystko wskazuje na to, że już na początku Nowego Roku szkoła będzie mogła przeprowadzić się do wyremontowanych pomieszczeń.

„Przebudowa  budynku szkoły CKZiU przy ul. Piłsudskiego 65 w Nowej Soli” zbliża się ku końcowi. Po zakończeniu przebudowy budynku „C” w którym oddano m.in. pracownie dla elektryków, mechatroników i budowlańców  od kilku miesięcy intensywne prace budowlane trwają w budynkach A i B, gdzie powstają pracownie dla ekonomistów, techników organizacji reklamy oraz pracownie językowe. Na poszczególnych kondygnacjach można już zobaczyć efekt końcowy.

Odbiory

Rozpoczął się odbiór wewnętrzny inwestycji

Prace na I i II piętrze budynków już się zakończyły. – W tym tygodniu rozpoczęliśmy odbiory wewnętrzne realizowane przez wykonawcę Firmę EL-SOL, inspektora nadzoru inwestorskiego Pana Tomasza Raszczuka, dyrektora szkoły Pana Grzegorza Königsberga i Panią inspektor Wydziału Inwestycji Starostwa Elżbiety Wasik – informuje Wicestarosta Waldemar Wrześniak.

W kolejnym etapie realizację przebudowy zgodnie z przepisami prawa ocenią straż pożarna, sanepid oraz nadzór budowlany.

– Jeśli odbiory zakończą się pozytywnie, to inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku. Na początek 2021 roku planowana jest przeprowadzka szkoły do nowych budynków – zapowiada Wicestarosta Waldemar Wrześniak. – Zamknięcie inwestycji będzie kolejnym krokiem po remoncie budynku przy ul. Kościuszki (dawny „Odlewniak”) do stworzenia jednego z najnowocześniejszych Centrum Kształcenia Zawodowego w Województwie Lubuskim. W tym roku zamierzamy wykonać zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Kościuszki i wykonać przejście w stronę hali sportowej – podsumowuje wicestarosta.

Prace budowlane trwają jeszcze na parterzeProjekt

Koszt projektu „Przebudowa z nadbudową budynku szkoły CKZiU przy ul. Piłsudskiego 65 w Nowej Soli” wynosi blisko 12 mln zł. To inwestycja, na realizację której Wydział Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji naszego Starostwa na czele z Panią Naczelnik Katarzyną Dzieńdziurą pozyskał pieniądze z trzech źródeł.

Zadanie realizowane jest w ramach projektów „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim” oraz „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” a doposażenie szkoły realizowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.