Przebudowa drogi Jesiona-Tatarki już na finiszu

Szeroka jezdnia i bezpieczny pas pieszo-rowerowy na drodze 1022F w gminie Kolsko robią wrażenie. Drugi etap powiatowej inwestycji na drodze Jesiona – Tatarki ma się zakończyć jeszcze w sierpniu.

Droga Jesiona - Tatarki etap II - prace dobiegają końcaDrugi etap przebudowy drogi Jesiona-Tatarki realizowany jest na odcinku 1,5 km od miejsca zakończenia I etapu do granic miejscowości Tatarki. W ramach inwestycji została wzmocniona i poszerzona jezdnia oraz wybudowana droga pieszo-rowerowa.

Prace realizowane przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa powoli dobiegają końca. Wykonawcy pozostało jeszcze położenie ostatniej warstwy nawierzchni, uporządkowanie poboczy oraz malowanie linii. Wszystko wskazuje na to, że inwestycja zakończy się jeszcze w sierpniu.

Wartość zadania to 2 360 tys. zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70 proc. Pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu Powiatu oraz dotacji celowej przekazanej przez Gminę Kolsko.

flaga i godło Polski