Uczniowie ZSP nr 5 korzystają z projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”

Dziesięcioosobowa grupa uczniów z ZSP nr 5 w Kożuchowie z powodzeniem ukończyła kolejne działanie przewidziane projektem Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim. Tym razem młodzież kożuchowskiej Piątki zdobywała wiedzę i nabywała umiejętności na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, uczestnicząc w kursie pod nazwą NDG Linux Essentials. Wśród bogatej oferty szkoleń znalazły się zajęcia z projektowania 3D i wielogodzinne szkolenie z zakresu podstaw obsługi systemu Linux. Zakres tematyczny prowadzonych dla naszych uczniów zajęć związany był m.in. z przygotowaniem ich do egzaminu kończącego się certyfikatem LPI Linux Essentials. Młodzież w obszarze realizowanych zagadnień informatycznych miała sposobność zapoznania się z historią systemów operacyjnych, zarządzaniem plikami oraz folderami, archiwizacją, czy też pisaniem prostych skryptów powłoki. Oprócz tego uczestnicy kursu poznali zasady działania i funkcjonowania sieci oraz zgłębiali tajniki zarządzaniem użytkownikami i grupami w systemie. Ponadto prowadzący zajęcia nauczyciele akademiccy omówili na wykładach tematy związane z bezpieczeństwem i sferą uprawnień do plików. Uwieńczeniem trwającego 72 godziny kursu było otrzymanie przez naszych uczniów Certyfikatu, który zapewne stanowił będzie ważny element ich dotychczasowego dorobku naukowego, mając jednocześnie nadzieję na to, że w przyszłości przyniesie im również wiele wymiernych korzyści. Każda forma oferowanego w ramach projektu kursu stanowi dla naszych uczniów szansę na wzbogacenie wiedzy oraz udoskonalenie umiejętności. Jest to także doskonała szansa na inwestycję w samorozwój oraz podniesienie w przyszłości swojej atrakcyjności na rynku pracy.

 

Również w ramach projektu, w dniach 5-7 grudnia 14 osobowa grupa logistyków, a w dniach 11 – 13 grudnia tak samo liczna grupa informatyków uczestniczyła w obozie naukowym pod hasłem Innowacyjne metody kształcenia i samokształcenia w zawodzie technik logistyk (informatyk).Opieką i wsparciem dla młodzieży na obozach naukowych służyli pedagodzy naszej szkoły – pan Mirosław Lewandowski oraz pan Andrzej Ogrodnik. Zajęcia warsztatowe z młodzieżą obu grup podzielone zostały na 5 modułów tematycznych, tj.: Moduł I – Kreatywność w innowacyjnym samokształceniu; Moduł II – Wykorzystanie kreatywności w praktyce; Moduł III – Otwarty umysł – otwarte zasoby; Moduł IV – Multimedialnie; Moduł V – W sieci prawa. W obszarach wymienionych modułów uczniowie zgłębiali zagadnienia dotyczące m.in. myślenia kreatywnego oraz czynników jemu sprzyjających, strategii poszukiwania oraz weryfikacji informacji, w tym umiejętnego korzystania z portali edukacyjnych, nauki tworzenia wartościowych i przydatnych prezentacji multimedialnych. Ponadto młodzież w ramach zajęć pozyskała szereg interesujących informacji dotyczących praw autorskich w Internecie, ochrony wizerunku oraz bezpiecznego poruszania się w mediach społecznościowych. Dużo nowinek naukowych, gimnastyka umysłu, zabawa w skojarzenia, tworzenie ciekawych prezentacji, to tylko nieliczne z proponowanych uczniom atrakcyjnych form nauki z wykorzystaniem drzemiącego w nich potencjału, pomysłowości oraz naturalnej ciekawości. Zajęcia swoją formułą miały wyzwolić u uczniów aktywność oraz motywację do twórczego myślenia. W drugim dniu pobytu informatycy uczestniczyli w wieczorze filmowym, natomiast grupa logistyków spędziła miłe chwile w kręgielni. Gra w kręgle okazała się być doskonałą okazją do aktywnego wypoczynku po dniu pełnym wyczerpujących zajęć warsztatowych. Podsumowaniem trzydniowego szkolenia było otrzymanie przez wszystkich uczestników certyfikatu.