Program zdrowotny „Miej odwagę, nie nadwagę”

Problem dziecięcej nadwagi i otyłości stał się jednym z głównych wyzwań dla zdrowia publicznego w wielu krajach na całym świecie. Dostrzegając potrzebę zahamowania rosnącej fali dziecięcej nadwagi i otyłości Powiat Nowosolski przystąpił do realizacji nowego programu zdrowotnego pod nazwą: Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu nowosolskiego na lata 2018-2019 „Miej odwagę, nie nadwagę”. Celem programu jest zdiagnozowanie pod kątem nadwagi i otyłości wszystkich dzieci z rocznika 2007, które chodzą do szkół podstawowych na terenie powiatu nowosolskiego. W trakcie trwania programu, jego uczestnicy zostaną poddani pomiarom antropometrycznym oraz wezmą udział w ankietach dotyczących ich stanu zdrowia, zachowań zdrowotnych oraz czynników ryzyka występujących chorób cywilizacyjnych. Dzieci, u których ujawnione zostaną nieprawidłowości zdrowotne, zostaną skierowane do dalszej interwencji w ramach programu edukacyjno-zdrowotnego.

Informacja o programie