Program zdrowotny dla mężczyzn z terenu powiatu nowosolskiego

W załączniku wymienione zostały zakłady opieki zdrowotnej realizujące Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Gruczołu Krokowego w Powiecie Nowosolskim na 2017 r.  Program skierowany jest do mężczyzn z grup ryzyka zamieszkałych na terenie powiatu nowosolskiego. Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby zgonów z powodu raka gruczołu krokowego oraz podniesienie świadomości zdrowotnej wśród mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu nowosolskiego.