Program Profilaktyki Chorób Płuc będzie kontynuowany

Zarząd Powiatu mając na uwadze dobro mieszkańców Powiatu Nowosolskiego, zabezpieczył  środki finansowe na realizację programu zdrowotnego „Profilaktyka Chorób Płuc” dla mieszkańców Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2016.

Celem Programu jest zwiększenie dostępności badań radiologicznych klatki piersiowej wśród mieszkańców powiatu nowosolskiego oraz zwiększenie świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu wśród mieszkańców powiatu. W programie w grupie chorób płuc uwagę skoncentrowano na  gruźlicy płuc  i nowotworach płuc.

Na terenie Powiatu funkcjonują 23 przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej. W 2015 roku Programem objęto 10 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, w których przebadano 371 osób.

Przeważającą liczbę badań przeprowadzono wśród pacjentów w przedziale wiekowym 50-59, kolejno 40-49. Z przebadanej pacjentów 51,30% stanowiły kobiety, natomiast 48,70% mężczyźni.