Program eTwinning w szkole

Pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty i Fundacji  Rozwoju Systemu Edukacji  25 marca 2021 r. w formule online odbyło się spotkanie informacyjne dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego, na temat możliwości jakie daje  program FRSE  eTwinning.

Zdjęcie ekranu komputera - .  dwie nauczycielki, terapeutki, eTwinnerki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Nowej SoliPrelegentkami były m.in.  dwie nauczycielki, terapeutki, eTwinnerki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Nowej Soli: Regina Smolin-Makuch i Katarzyna Kojtych-Dubec.

Podczas swojego wystąpienia Synergia eTwinning i Erasmus+ oraz wykorzystanie narzędzi eTwinning w nauczaniu zdalnym na przykładzie projektów realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli” przedstawiły swoją drogę i doświadczenia z programami Erasmus+ i eTwinning, pokazały możliwości programu w nauczaniu zdalnym i hybrydowym z uczniami niepełnosprawnymi oraz opowiedziały o realizowanych przez siebie krajowych i międzynarodowych projektach ze swoimi uczniami.