Profilaktyka ASF w Powiecie Nowosolskim

Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska spotkała się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Eweliną Lis, aby porozmawiać na temat aktualnej sytuacji dotyczącej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w kraju. W Spotkaniu uczestniczył również Marek Skrzypczak, odpowiedzialny w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli za zarządzanie kryzysowe.

Choć problem ASF dotyczy póki co jedynie wschodniej części naszego kraju, to w gospodarstwach rolnych produkujących trzodę należy przestrzegać podstawowych zasad profilaktyki.

Powiatowym Lekarzem Weterynarii Ewelina Lis mówiła m. in. o stanie ilościowym pogłowia świń na terenie powiatu, który objęty jest nadzorem. Spotkanie było okazją do omówienia działań profilaktycznych tj. kontroli bioasekuracyjnych, odstrzałów sanitarnych dzików, pobierania prób od padłych dzików, a także akcji propagowania ulotek i plakatów.

Na spotkaniu omówiono również działania poszczególnych służb biorących udział w akcji zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.