Profilaktyczne środy z NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi cykliczne przedsięwzięcie „Środa z profilaktyką”, które dostarcza wiedzy i praktycznych rad dla każdego, kto chce zdrowo żyć i zapobiegać chorobom.

Każda środa to inny, ważny aspekt zdrowia:

– zapobieganie chorób cywilizacyjnych w tym cukrzycy i otyłości;

– działania na rzecz własnego zdrowia;

– odpowiedzialność za zdrowie;

– dostarczenie wiedzy ze sprawdzonych źródeł, współpraca z ekspertami z różnych dziedzin;

– współdziałanie z organizacjami pacjenckimi;

– tematyka zdrowotna dotycząca wszystkich grup wiekowych;

– zachęcenie do badań profilaktycznych w ramach bezpłatnych programów profilaktycznych NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Informacje o akcji „Środa z profilaktyką” można śledzić na stronie internetowej Akademia NFZ gdzie zamieszczane są informacje, materiały edukacyjne i broszury przygotowane na wybrany temat:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/zdrowe-i-bezpieczne-ferie-sroda-z-profilaktyka-w-ow-nfz,643.html

W każdą środę na kanale YouTube Akademii NFZ udostępniane są filmy, wywiady z ekspertami w dziedzinie profilaktyki chorób i promocji zdrowia:
https://www.youtube.com/channel/UC9Jc30vlzRL367GWhD9erVA