Profesjonalny sprzęt dla uczniów „Elektryka”

Powiat Nowosolski podpisał pierwsze w tym roku umowy na wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego dla uczniów nowosolskiego ,,Elektryk”. Młodzież będzie się uczyła zawodu na nowoczesnym i specjalistycznym sprzęcie.

Doposażamy kolejną placówkę w specjalistyczny i profesjonalny sprzęt do nauki kształcenia zawodowego. To bardzo dobra wiadomość dla naszych uczniów, ale również ich przyszłych pracodawców.

Jak u pracodawcy

Powiat podpisał pierwsze w tym roku umowy na wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,Elektryk” w Nowej Soli w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”.

– Doposażenie to kolejny etap działań w ramach modernizacji szkół w Powiecie Nowosolskim. Tak naprawdę to najistotniejszy element z punktu widzenia ucznia. Szczególnie jest to niezbędne w nauce zawodu czyli szkolnictwie zawodowym. Chodzi o to, aby uczeń teoretyczne kształcenie w szkole odbywał na najlepszym sprzęcie i wykorzystywał narzędzia, z których później będzie korzystał podczas swojej pracy zawodowej u pracodawcy – powiedział Wicestarosta Powiatu Waldemar Wrześniak

Nowe technologie

Szkoła dzięki wsparciu ze środków unijnych otrzyma niezbędny sprzęt do nauki zawodu – nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny: zestawy komputerowe, specjalistyczne oprogramowania, drukarki, skanery, projektowy, które służyć będą uczniom kształcącym się w rożnych zawodach m. in. informatyk, organizacji reklamy, ekonomista, mechatronik.

Doposażona zostanie także w profesjonalne wyposażenie pracowni fotograficznej z elementami jak na zawodowców przystało: zestawy oświetleniowe, zestawy obiektywów, profesjonalne namioty i stoły bezcieniowe.

Uczniom nie zabraknie także podstawowych mebli i urządzeń.

Inwestycja w przyszłość

Sukcesywnie Powiat podpisywać będzie kolejne umowy, dzięki którym placówka wzbogaci się w nowoczesny sprzęt i narzędzia.

Wartość podpisanych omów opiewa na kwotę bliską 270 tys. zł

Warto dodać, że w ramach projektu. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” pod koniec ubiegłego roku zostały doposażone pracownie zawodowe w czterech szkołach – ZSP nr 2, ZSP nr 4, ZSP nr 5 oraz SOSW.