Próbki hałdy na terenie byłego Dozametu pobrane

Wicestarosta Nowosolski Przemysław Ficner spotkał się z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Geologicznego Polgeol S.A. z Warszawy, aby porozmawiać o realizacji zawartej na początku sierpnia umowy dot. hałdy na terenie byłego Dozametu. Umowa obejmuje opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem badań i ekspertyz do zadania „Likwidacja hałdy odpadów niebezpiecznych w Nowej Soli wpisanej na listę bomb ekologicznych – etap I przygotowanie dokumentacji/ekspertyz”. Zadanie ma być zrealizowane do końca listopada br.
Wykonawca pobrał próbki hałdy (odpadów), gruntu i wody do analiz laboratoryjnych. Wyniki będą podstawą do podjęcia dalszych prac, w efekcie których ustalona zostanie najlepsza metoda usunięcia odpadów ropopochodnych zdeponowanych na terenie dawnego Dozametu – ok 60 tys. ton. Opracowanie dokumentacji umożliwi Powiatowi podjęcie dalszych działań zmierzających do pozyskania środków na ostateczne usunięcie odpadów.
Na realizację tego zadania Powiat uzyskał dotację w wysokości 50 proc. kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Umowa z WFOŚiGW zostanie podpisana w najbliższych dniach, pozostała kwota to montaż finansowy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.