Pracownie w “Spożywczaku” oficjalnie otwarte

Uroczystym przecięciem wstęgi Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Członek Zarządu Powiatu Łucja Wojewódzka i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 Iwona Małczak oficjalnie otworzyli pracownię gastronomiczną w „Spożywczaku”. To jedna z dwóch nowych pracowni w szkole, wyremontowanych i wyposażonych w ramach powiatowej inwestycji, finansowanej też z budżetu powiatu. – Wiem, jak ważne są warunki kształcenia, które szkoła oferuje przyszłym i obecnym uczniom – mówił Starosta. – Dlatego będziemy inwestować w wyposażanie kolejnych pracowni w „Spożywczaku”. W budżecie założyliśmy na ten cel ponad 850 tys. zł.
Dyrekcja podziękowała Zarządowi za nowe pomieszczenia i za dobrą współpracę. Zaproszonym na otwarcie gościom, wśród których był m.in. Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu, dyrektorzy szkół podstawowych, uczniowie „Spożywczaka” serwowali przygotowane w ramach warsztatów z szefem indyjskiej kuchni Manishem Sharmą potrawy. Szkoła podpisała również umowę partnerską z AB Foods Polska, w ramach której uczniowie będą mogli m.in. odbywać w firmie staże i praktyki.