Prace konserwacyjne spowodowały wyciek

5 sierpnia o godz. 18.45, Marek Skrzypczak, główny specjalista Referatu Zarządzania Kryzysowego starostwa, otrzymał informację od dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli o płynących rzeką fekaliach, którego o zdarzeniu poinformował mieszkaniec Lubieszowa.. Patrol Policji, chcąc zlokalizować źródło zanieczyszczenia, dojechał do oczyszczalni ścieków w Kożuchowie, skąd wypływały nieczystości. Podjęto działania zapobiegawcze, m.in. o zdarzeniu powiadomiono telefonicznie dyrektor WIOŚ Małgorzatę Szablowską, która rozpoczęła przygotowania do wysłania inspektorów w miejsce zdarzenia, celem pobrania próbek wody. Powiadomiono również dyżurnego Straży Pożarnej w Nowej Soli, który skierował do Lubieszowa strażaków do rozpoznania sytuacji i podjęcia działań. Dzięki informacji przekazanej przez pracownika USKOM w Kożuchowie, znaleziono przyczynę zanieczyszczenia rzeki. Okazało się, że w oczyszczalni prowadzone są prace konserwacyjne przez firmę zewnętrzną i to w wyniku jej działań doszło do wycieku.

Na miejsce zdarzenia wyjechały 2 zastępy, dotarła także wezwana z KM PSP w Zielonej Górze grupa chemiczna, która po pobraniu próbek nie stwierdziła zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.   Próbki do badania pobrał również WIOŚ, który w najbliższych dniach przeprowadzi kontrolę w oczyszczalni ścieków i w firmie, która dopuściła się nieprawidłowości podczas wykonywania prac na oczyszczalni ścieków.