Praca dla konserwatora

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Konserwator w wymiarze 1 etat.

  1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

– wykształcenie minimum zawodowe,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność,

– stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora, w tym brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, brak przeciwwskazań do ciężkich prac fizycznych,

– znajomość podstaw elektryki, hydrauliki (znajomość urządzeń wod.-kan., sanitarnych i c.o.), prac malarskich i porządkowych

– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

– posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń i sieci do 1 kV,

– posiadanie prawa jazdy kat. B.

  1. Wymagane dokumenty:
  2. CV (opatrzone własnoręcznym podpisem),
  3. Kserokopie posiadanych uprawnień,
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

III. Oferty należy składać na adres:

Starostwo Powiatowe

  1. Moniuszki 3

67-100 Nowa Sól

z dopiskiem: „Wolne stanowisko – Konserwator”.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w informacji, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie rozmowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 458 68 40.