Pozytywne myślenie w naszych szkołach

Pozytywne myślenie zaczyna się w szkole – przekonali się o tym uczestnicy szkolenia „Myślę Pozytywnie 2019”. To innowacyjne przedsięwzięcie dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego w polskich szkołach.

W poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli odbyło się szkolenie w ramach projektu “Myślę Pozytywnie 2019”. W wydarzeni uczestniczyli Członek Zarządu Sylwia Wojtasik, dyrektorzy i pedagodzy placówek oświatowych Powiatu Nowosolskiego oraz szkół podstawowych w Nowej Soli.

“Myślę Pozytywnie 2019” to nowoczesny program szkoleniowy, który dotyczy zdrowia psychicznego. Dzięki współpracy nauczycieli, pedagogów i rodziców nasze szkoły będą zarażały uczniów pozytywnym nastawieniem do życia.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się ze sposobami pozyskiwania środków (fundraising) na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego, budowania koalicji z rodzicami i organizacjami pozarządowymi oraz tworzeniem Klubów Liderów Myślenia Pozytywnego w szkołach.