Pożyczki dla przedsiębiorców

W środę 4 listopada br. w Kożuchowskim magistracie odbyło się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z terenu gminy Kożuchów.

Szkolenie dotyczyło możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności pożyczek na preferencyjnych warunkach do wysokości 120 tys. zł na okres do 5 lat z Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Powiatu Nowosolskiego.

W spotkaniu z przedsiębiorcami, którego organizatorem wspólnie z oddziałem nowosolskim Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej był Powiat Nowosolski oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze, uczestniczył wicestarosta Robert Paluch.