Poznajmy się – spotkania kulturowe

 Powiat Nowosolski wspólnie z partnerem projektu Centrum für Innovation und Technologie GmbH z Forst zrealizował projekt pn. „Poznajmy się – spotkania kulturowe” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Podczas pierwszego spotkania 23 czerwca 2022 r. w Kolsku zostały przeprowadzone polsko – niemieckie warsztaty rękodzielnicze sztuki tworzenia biżuterii oraz warsztaty kulinarne dekorowania słodkich ciasteczekCelem projektu było rozwijanie współpracy na terenie Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz popularyzowanie dorobku kulturowego mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego.

Projekt zakładał poznanie i integrację uczestników projektu pogranicza polsko – brandenburskiego poprzez wspólne poznanie dziedzictwa kulturowego mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego. W ramach projektu odbyły się dwa spotkania.

Podczas pierwszego spotkania 23  czerwca 2022 r. w Kolsku  zostały przeprowadzone polsko – niemieckie warsztaty rękodzielnicze sztuki tworzenia biżuterii oraz warsztaty kulinarne dekorowania słodkich ciasteczek. Podczas zajęć młodzież kreatywnie tworzyła swoje dzieła uwzględniając przy tym elementy charakterystyczne dla swojego regionu.

W drugim spotkaniu, które odbyło się  14 grudniu 2022 r. w Cottbus w Niemczech, wzięły udział osoby działające w środowisku kulturowym z Niemiec ze Szkoły Języka i Kultury Dolnych Łużyc oraz grupa śpiewacza z KonotopuW drugim spotkaniu, które odbyło się  14 grudniu 2022 r. w Cottbus w Niemczech, wzięły udział osoby działające w środowisku kulturowym z Niemiec ze Szkoły Języka i Kultury Dolnych Łużyc oraz grupa śpiewacza z Konotopu. Uczestnicy projektu zapoznali się z osobami działającymi w dziedzinie kultury,  podzielili się doświadczeniami dotyczącymi dorobku kulturowego polskiego i serbołużyckiego, zaprezentowali wartości kulturowe charakterystyczne dla swojego regionu, a także omówili możliwości dalszej współpracy.

W ramach spotkania każda z grup przygotowała występ artystyczny, zaprezentowała piosenki ludowe i biesiadne charakterystyczne dla swojego regonu. Spotkanie minęło w bardzo miłej atmosferze i przyniosło uczestnikom projektu wiele radości.

Realizacja projektu przyczyniła się do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń przez uczestników projektu z Polski i Niemiec.

logotypy projektu