Poznaj Polskę w CKZiU Elektryk i LO

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę

Powiat Nowosolski złożył wnioski i otrzymał dotację celową na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę w 2023 roku dla Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” oraz Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli. Uczniowie z wyżej wymienionych szkół wezmą udział w 3 dniowej wycieczce.

Poznaj Polskę