Pożegnanie ze służbą

Po 33 latach służby na zasłużoną emeryturę odszedł Czesław Młynarczyk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli. W uroczystym pożegnania szefa nowosolskich strażaków uczestniczyła Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.

Dla mł. bryg. Czesława Młynarczyka straż pożarna i nowosolska komenda była oczkiem w głowie. Od samego początku kariery zawodowej poświęcił wiele czasu na szkolenia dotyczące funkcjonowania straży pożarnej. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się z OSP z całego powiatu. Brał udział w wielu akcjach ratowniczych na terenie powiatu, województwa i kraju. Za swoją odwagę i poświęcenie wiele raz był odznaczany.

Od maja 2016 roku pełnił funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Nowej Soli. Przez 4 lata w sposób skuteczny kierował działaniami komendy, współpracował z lokalnymi samorządami, podejmował wiele inicjatyw, dzięki którym udało się unowocześnić i doposażyć nowosolską komendę straży pożarnej.

– Jestem dumny z przynależności do tej formacji. Służbę kończę z żalem, ale także z ogromną satysfakcją z tego, co udało nam się osiągnąć – mówił podczas pożegnania mł. Bryg. Czesław Młynarczyk.

W podniosłej uroczystości pożegnania Komendanta uczestniczyli strażacy, byli komendanci PSP w Nowej Soli, przedstawiciele OSP Powiatu Nowosolskiego i służb mundurowych oraz lokalni samorządowcy. W wydarzeniu wzięła udział również Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska, która w imieniu Zarządu Powiatu i Radnych dziękowała Cz. Młynarczykowi za udaną współpracę.

– Przez lata swojej pracy pan Komendant dał się poznać jako osoba bardzo oddana, a podczas jego kierownictwa komenda w Nowej Soli zyskała sporo specjalistycznego sprzętu bojowego, który w wymierny sposób wzmacnia bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Panie Komendancie bardzo serdecznie dziękuję. Niech ogień zapału społecznego nigdy w Panu nie gaśnie i niech stanie się zarzewiem innych, wspaniałych inicjatyw – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.