Powstanie ścieżka rowerowa łącząca Nową Sól i Kiełcz

Z radością informujemy, że w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim osiągnięto ważny etap w rozwoju naszej lokalnej infrastruktury rowerowej. Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej, która będzie łączyła Nową Sól z Kiełczem.

 
Projektowana trasa rozpocznie się przy moście nad Odrą, przy drodze wojewódzkiej nr 315. Dalej będzie biegła wałem przeciwpowodziowym, prowadzącą nas bezpiecznie i komfortowo aż do ul. Cichej w Kiełczu. 
 
Przygotowanie dokumentacji technicznej tego odcinka to ogromny krok naprzód w rozwoju infrastruktury rowerowej w naszym powiecie. 
Dzięki tym inicjatywom będziemy mieli jeszcze więcej możliwości do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, czerpiąc radość z podróży rowerowych i jednocześnie dbając o nasze zdrowie.
 
Dalsze informacje na temat postępu prac będziemy na bieżąco przekazywać, więc zachęcamy do śledzenia naszych aktualności.