Powiaty o nowej perspektywie dla zawodowców

W Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się robocze spotkanie starostów województwa lubuskiego oraz pracowników jednostek odpowiedzialnych za realizację projektów dotyczących szkolnictwa zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Związku Powiatów Lubuskich, który będzie prowadził projekt dedykowany szkołom powiatowym.

Robocze spotkanie w nowosolskim starostwie– 16 listopada odbędzie się posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskiej dla Lubuskiego, podczas którego będą omawiane tematy dotyczący szkolnictwa zawodowego. W poprzedniej perfektywnie ten projekt sprawdził się i wszyscy liczymy, że w nowej perspektywie będzie podobnie – podkreśla Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska. – Spotkaliśmy się dziś po to, aby wszystkie powiaty miały wiedzę dotyczącą tego projektu i mogły się przygotować do jego realizacji – dodaje.

W nowej perspektywie na kształcenia zawodowe zaplanowano kwotę ok. 40 mln euro, z czego ok. 14 mln euro to środki, które mają trafić do szkół prowadzonych przez powiaty. Największa pula przeznaczona jest na staże i praktyki, ale planowane są również projekty dotyczące doradztwa zawodowego, szkoleń i kursów zawodowych, podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz wsparcia psychologicznego.

Jak podkreśla Krzysztof Romankiewicz z prezydium Związku Powiatów Lubuskich przygotowania do realizacji tego projektu trwają od początku roku. ZPL liczy, że pierwsze projekty będą realizowane już w pierwszej połowie 2024 r. Jednak zanim to się stanie potrzebne jest zdiagnozowanie potrzeb szkół w województwie lubuskim. Przygotowanie diagnozy będzie tematem kolejnych spotkań.