Powiatowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ma nowego prezesa

Nowym Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowej Soli został druh Andrzej Ogrodnik. Wybory odbyły się podczas piątkowego (2 grudnia br.) Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w Nowym Miasteczku. A. Ogrodnik podziękował dotychczasowemu prezesowi druhowi Stanisławowi Batorowi oraz całemu poprzedniemu zarządowi. Wśród zaproszonych na zjazd gości byli: Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, druh Edward Fedko Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze, druhna Elżbieta Polak Dyrektor Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Zielonej Górze, Komendant Powiatowy PSP w Nowej Soli st. kpt. Czesław Młynarczyk.