Powiatowy Konkurs Informatyczny Binaria

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie odbył się Powiatowy Konkurs Informatyczny Binaria pod Patronatem Starosty Nowosolskiego. Czteroosobowe drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu musiały wykonać pięć zadań, tj. złożyć komputer na czas, stworzyć aplikację, stronę www i logotyp, odbył się też test wiedzy ogólnej moodle. Zdaniem organizatora konkursu poziom wiedzy informatycznej uczniów jest na wysokim poziomie. Pierwsze i drugie miejsce zajęły drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, trzecie grupa z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. Drużyny otrzymały od Starosty Waldemara Wrześniaka i Dyrektor ZSP nr 5 Ireny Szwarc statuetki, a najlepsi upominki.