Powiatowe święto strażaków

W poniedziałek, 4 maja br. na pl. Floriana w Nowej Soli, odbył się uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka. W uroczystości uczestniczyli: starosta Waldemar Wrześniak, wicestarosta Robert Paluch, członek Zarządu Powiatu Andrzej Ogrodnik, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz,  włodarze gmin, radni, zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Jarosław Korzeniewski, prezes Zarządu Oddz. Powiatowego Związku OSP RP w Nowej Soli – dh Stanisław Bator, Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli mł. insp. Sławomir Tomal, strażacy ich rodziny oraz mieszkańcy miasta. Goście składając życzenia z okazji święta strażaków dziękowali za ich trudną i odpowiedzialną pracę oraz oddanie służbie.

W trakcie uroczystości, w związku z przejściem na emeryturę, oficjalnie ze sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli, w pożegnał się asp. Karol Konsewicz. Oprócz K. Konsewicza w tym roku w stan spoczynku odeszli: bryg. Marek Ritter i kpt. Norbert Wilgosz.

Dzień był również znakomitą okazją do wręczenia strażakom wyróżnień, odznaczeń, nagród i awansów.

Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymał druh Krzysztof Raczykowski.

Awanse w stopniach służbowych otrzymali:na stopień starszego aspiranta: asp. Krzysztof Mech, na stopień aspiranta: mł. asp. Marcin Kaproń, na stopień starszego ogniowego: ogn. Jarosław Intek, na stopień ogniowego: mł. ogn. Józef Krutnik, na stopień starszego sekcyjnego: sekc. Wojciech Markowski.

Stopień starszego strażaka otrzymali: str. Przemysław Młynarczyk i str. Igor Wilgosz.

Awanse na wyższe stanowiska służbowe otrzymali: kpt. Roman Lisowski na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Kwatermistrzowskiego oraz st. ogn. Marcin Zajączek na stanowisko Dowódcy Zastępu.

Nagrody pieniężne od Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiej PSP za właściwą realizację przydzielonych zadań służbowych otrzymali:asp. Tomasz Lewandowski i mł. ogn. Marek Pitrowski.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, często wykraczające poza zakres przydzielonych czynności nagrody finansowe od Komendanta Powiatowego PSP w Nowej Soli otrzymali: mł. kpt Piotr Wieliczko, mł. asp. Sebastian Olczak, st. ogn. Krzysztof Kowalczuk, st. ogn. Piotr Krawczyk, mł. ogn. Krzysztof Bartlewski, mł. ogn. Piotr Derkowski, mł. ogn. Tomasz Hanek, mł. ogn. Tomasz Podhajecki, mł. ogn. Józef Krutnik, mł. ogn. Wojciech Kubiak i sekc. Marcin Strózik.

Uroczyste ślubowanie złożyli nowi funkcjonariusze KP PSP: str. Marcin Urbanowski, str. Kazimierz Pelczarski, str. Michał Szkoda oraz str. Remigiusz Straus.