Powiat z medalem 100-lecia PCK

W tym roku Polski Czerwony Krzyż świętuje 100-lecie działalności. Podczas nowosolskich obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli odebrała Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwia Wojtasik.

W piątek odbyło się kolejne wydarzenie w ramach obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli. Tym razem przedstawiciele organizacji, sympatycy i zaproszeni goście spotkali się w gościnnych murach Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

Spotkanie było okazją do przybieżenia historii PCK oraz uhonorowania zasłużonych dawców krwi

Medale i odznaczenia

Uroczystość w nowosolskim muzeum była okazją do uhonorowania krwiodawców, którzy oddali ponad 20 litrów krwi oraz osób i instytucji promujących idee czerwonego krzyża w naszym regionie. W gronie wyróżnianych znalazło się Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.

Na wniosek Lubuskiego Oddziału okręgowego PCK w Zielonej Górze Minister Zdrowia nadał odznakę „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymali Tomasz Buszta, Dariusz Chorab, Jan Stanisław Dąbrowski, Tomasz Kluczyński, Jan Kondracki, Marian Okoń, Jarosław Pilz, Bolesław Pniewski, Paweł Świercz, Mariusz Szewczyk oraz Wojciech Sztegner.

W uznaniu zasług dla Polskiego Czerwonego Krzyża kapituła postanowiła również przyznać Odznakę Honorową IV stopnia dla Tygodnika Krąg.

Ponadto Medale 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali:

  • Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

  • Urząd Miasta w Nowej Soli

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli

  • Danuta Nawrocka prezes Oddziału Rejonowego PCK w Nowej Soli

  • Włodzimierz Nowicki Prezes Lubuskiego Oddziału Rejonowego PCK oraz Rejonowego w Nowej Soli

  • Ryszard Płomiński prezes Zarządu Rejonowego Oddziału PCK w Nowej Soli

Podziękowania za współpracę

Medal dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli odebrała Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwia Wojtasik.

– W imieniu Zarządu Powiatu Nowosolskiego dziękuję za przyznane wyróżnienie oraz wieloletnią udaną współpracę – mówiła S. Wojtasik.

Członek Zarządu Sylwia Wojtasik oraz przewodnicząca Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego Helena Napieralska-Pruska złożyły również gratulacje i życzenia pomyślności dla wszystkich działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża w naszym regionie.

Na zakończenie uroczystości odbyło się otwarcie wystawy poświęconej pamiątek związanych z Polskim Czerwonym Krzyżem.