Powiat wspiera Gminne Spółki Wodne

Starostwo Powiatowe po raz kolejny przeznaczyło 100 tys. zł na dotacje celowe wspierające Gminne Spółki Wodne. Dzięki takim dotacjom władze Powiatu zmierzają do przywrócenia melioracji wodnych do właściwego stanu. Dziś – 21 lipca br. Starosta Waldemar Wrześniak oraz Wicestarosta Przemysław Ficner podpisali umowy z przedstawicielami Gminnych Spółek Wodnych. Dotację otrzymają spółki z terenu powiatu: z Otynia, Nowej Soli, Kożuchowa oraz Kolska. Każdy z tych podmiotów wskazał konkretne zadania, na które przeznaczy otrzymane środki. Najczęściej jest to wykaszanie traw, odmulanie i pogłębianie rowów, udrażnianie przepustów. Dotacje zostały udzielone na sfinansowanie do 75 proc. wartości prac zaplanowanych przez spółki, pozostałą kwotę muszą pokryć ze środków własnych.