Powiat stara się o dofinansowanie na zabytki

Powiat Nowosolski złożył 10 wniosków do Rządowy Program Odbudowy Zabytków. W ramach programu można otrzymać do 95% dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu do konkursu 4 wniosków dotyczących zabytków, które należą do majątku Powiatu. Program, mimo że jest kierowany do samorządów, pozwalał za ich pośrednictwem złożenie wniosków przez inne podmioty. Dlatego w lutym został przeprowadzony otwarty nabór wniosków do Rządowy Program Odbudowy Zabytków, w którym komisja konkursowa wybrała 6.

Łącznie staramy się o ponad 9 mln zł dofinansowania.

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków Nabór 2022-2023

Lp.Nazwa zadaniaWnioskodawca Wnioskowana kwotaKoszt całkowity zadania
1.Roboty budowlane przy  Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie przy ul. Szprotawskiej 19.Powiat Nowosolski3.500.000 zł3.572.000 zł
2.Remont elewacji  wraz z osuszeniem i izolacją ścian w budynku dydaktycznym przy ul. Witosa 19 w Nowej Soli.Powiat Nowosolski500.000 zł510.300 zł
3.Renowacja zawilgoconych ścian elewacji oraz odtworzenie stolarki drzwiowej dawnego Ratusza (wcześniej Urzędu Solnego) w Nowej Soli.Powiat Nowosolski372.000 zł380.000 zł
4.Odwilgocenie i rekonstrukcja tynków na ścianach oraz wykonanie hydroizolacji budynku dawnego zboru braci morawskich w Nowej Soli.Powiat Nowosolski150.000 zł154.000 zł
5.Izolacja ścian fundamentowych, prace renowacyjne przy elewacji wraz z odtworzeniem kolorystyki  dawnego szpitala Joannitów (Klasztor Br. Mniejszych Kapucynów) w Nowej SoliParafia pw. św. Antoniego w Nowej Soli500.000 zł510.300 zł
6.Prace konserwatorsko-restauratorskie przy emporze muzycznej oraz prospekcie organowym w kościele pw. św. Anny w Broniszowie.Parafia pw. św. Anny

W Broniszowie

166.837,02 zł170.241,86 zł
7.Prace konserwatorsko – restauratorskie przy epitafium Wolfa von Dihrn i jego żony Magdaleny, należącego do kościoła pw. św. Anny w Konotopie.Parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku142.100 zł145.000 zł
8.Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy bramie oraz stalowej furcie wejścia głównego na teren kościoła NMP w SiedliskuParafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Siedlisku107.800 zł110.000 zł.
9.Prace konserwatorsko-restauratorskie przy tabernakulum oraz konserwacja obrazów ołtarzowych w kościele pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie.Parafia pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie145.040 zł148.000 zł
10.Renowacja elewacji i ścian, sufitów we wnętrzu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont mostka arkadowego prowadzącego do zespołu zamkowego w MiłakowieJarosław Frankiewicz3.500.000 zł3.572.000 zł