Powiat rozpoczyna kolejną inwestycję

Powiat Nowosolski realizuje coraz więcej inwestycji. Boisko przy Liceum Ogólnokształcącym jest już prawie skończone. W toku jest również inwestycja polegająca na modernizacji drogi Studzieniec-Lubieszów. W najbliższą środę zostanie podpisana umowa na remont kolejnej drogi – tym razem w miejscowości Jesiona. W zeszłym tygodniu natomiast podpisano umowę dot. remontu ratusza. To druga część inwestycji dotyczącej właśnie tego obiektu. W latach 2010-2014 w budynku trwały prace związane z remontem i przebudową.
Razem z Urzędem Miasta Nowa Sól zrealizowano również zadanie pn. „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli – remont i przebudowa budynku Ratusza segment B wraz z instalacjami – etap I”. Druga część inwestycji zapewni kontynuację przebudowy i remontu ratusza. A to z kolei pozwoli na przeniesienie Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z ul. Piłsudskiego do budynku Starostwa, dzięki czemu będzie możliwe przeprowadzenie inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji CKZiU „Elektryk”.
Inwestycja dot. ratusza ma zakończyć się do 30 listopada 2016, a jej wartość to 2.685.119,27 zł. Wykonawcą jest warszawska firma Energy Investors Group.