Powiat przystąpił do Lubuskiego Trójmiasta

Na XXXVII sesji Rada Powiatu Nowosolskiego podjęła uchwałę o przystąpieniu Powiatu Nowosolskiego do Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto”. W związku ze zbliżającą się nową perspektywą unijną podjęcie tej uchwały było dla nas dziś szczególnie ważne. Pozwoli na dalszy zrównoważony rozwój Powiatu oraz partnerską realizację zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

O Lubuskim Trójmieście na sesji mówiła Beata Kulczycka, wiceprezes stowarzyszenia– Dziękuję za obecność na komisji wspólnej oraz sesji Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Beacie Kulczyckiej, która wyczerpująco informowała o celach Lubuskiego Trójmiasta oraz możliwościach, jakie daje nam dołączenie do tego samorządowego partnerstwa – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.
Lubuskie Trójmiasto zostało powołane do życia w 2003 roku. W 2020 roku partnerstwo reaktywowało się w nowej formule. Obok miast założycielskich Zielonej Góry, Nowej Soli oraz Sulechowa chęć przystąpienia do Lubuskiego Trójmiasta wyrazili włodarze samorządów: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica i Zabór. Wszystkie gminy utworzyły Zielonogórsko – Nowosolski Obszar Funkcjonalny (ZNOF), na którym z powodzeniem można realizować inwestycje z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027. ZNOF to prawdziwy gigant, który swoim zasięgiem obejmuje ponad 1300 km kw. Co istotne, na tym obszarze mieszka ponad 240 tys. Lubuszan, zlokalizowanych jest kilkaset placówek oświatowych i trzy duże szpitale.
Decyzją Rady Powiatu do stowarzyszenie dołączy również Powiat Nowosolski.