Powiat pozyskał kolejne miliony na kształcenie zawodowe

Po raz kolejny Powiat Nowosolski pozyskał fundusze na modernizację kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych. Tym razem pieniądze zostaną skierowane do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”. Powiat skorzystał z możliwości dofinansowania w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020. Na wart ponad 3,7 mln zł projekt pt. Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji, udało się pozyskać 3,2 mln zł wsparcia. Inwestycja będzie realizowana we współpracy z Centrum Innowacji i Technologii z niemieckiego Forst i ma zakończyć się we wrześniu 2020 roku. Działania przewidziane w ramach projektu to zarówno działania infrastrukturalne, dzięki którym możliwa będzie przebudowa i wyposażenie pracowni, jak i działania miękkie skierowane bezpośrednio do uczniów na podnoszenie ich kwalifikacji. Wśród zadań Powiatu Nowosolskiego, który jest partnerem wiodącym w tym projekcie jest m.in. przebudowa obiektu pod pracownie warsztatowe oraz remont i przebudowa istniejących pomieszczeń. Chodzi tutaj o pracownie dydaktyczne, pomieszczenia przyległe, korytarze, ciągi komunikacyjne, łazienki, szatnie. Wyposażone natomiast zostaną cztery pracownie warsztatowe kształcenia zawodowego:, procesów produkcyjnych, miernictwa i materiałoznawstwa, eksploatacji energetyki, kompleks pracowni CNC/trenażery. Zaplanowano również utworzenie ogródka energetycznego (energii odnawialnej). 2 mln zł całości projektu pochłoną roboty budowlane, 1 mln zł zostanie przeznaczony na wyposażenie, natomiast reszta funduszy zostanie skierowane na szkolenia i kursy. Będą to m.in. kurs języka niemieckiego specjalistycznego dla uczniów polskich uczących się w zawodach: technik elektryk, technik energetyk lub technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik – mechatronik i pokrewne. Tym kursem objętych zostanie 80 uczniów. Dla 28 uczniów zaplanowano kurs programowania CNC w oparciu o system MTS CNC CAD/CA, również dla 28 osób kurs użytkowania obrabiarek numerycznych CNC z wykorzystaniem trenażerów. 14 osób weźmie udział w kursie w zakresie zarządzania urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej, kolejne 14 osób skorzysta z kursu napowietrznego montażu energetycznego. Z kolei 4 nauczycieli przejdzie kurs programowania CNC w oparciu o system MTS CNC CAD/CAM. To kolejny krok w stronę stworzenia w powiecie nowoczesnej bazy dydaktycznej kształcącej uczniów w zawodach najbardziej pożądanych na rynku pracy.