Powiat podzielił pieniądze dla organizacji

Powiat podzielił pieniądze na sport, kulturę, zdrowie i ochronę środowiska. W 2019 roku organizacje publiczne otrzymały dotacje na 43 zadania.

Aż 185 tys. zł przeznaczył Powiat Nowosolski w tym roku na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. To kwota wyższa o 15 tys. zł niż w 2018 roku. Pieniądze te powiększyły pulę środków na zadania związane ze sportem i kulturą fizyczną. W tym obszarze od lat potrzeby są największe.

W tym tygodniu zostały ogłoszone wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych. Do nowosolskiego Starostwa wpłynęły 52 dwie oferty, dotację przyznano na realizację 43.

145 tys. zł Powiat przeznaczył na sport i kulturę fizyczną. W sumie w ramach tego obszaru zostanie zrealizowane aż 28 różnych zadań: rozgrywki i zawody sportowe, promocja turystyka wodnej, szkolenia, działania na rzecz dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych oraz zadania związane z bezpieczeństwem na wodzie.

27 tys. zł trafiło do organizacji związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. W ramach tych środków będą organizowane kolejne edycje znanych także poza granicami powiatu festiwali – Cepeliada, Święto Bzów, STO, Solanin czy Muzyka łączy pokolenia oraz wydarzenia o charakterze patriotycznym.

Cztery projekty zostaną zrealizowane w ramach obszaru związanego z ochroną i promocją zdrowia. Na ten cel Powiat przeznaczył 9 tys. zł. Z kolei 2 tys. trafiło do organizacji, która zgłosiła projekt związany z ochroną zwierząt.

Żadna oferta nie wpłynęła w obszarach bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz oświata i wychowanie.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 r.