Powiat podpisał umowę z koronerem

Stetoskop i telefonPowiat Nowosolski kontynuuje współpracę ze Stowarzyszeniem Zawodowym Ratowników Medyk w temacie świadczenia usług koronerskich w 2024 roku.

Zgodnie z zapisami podpisanej umowy przedstawiciele Stowarzyszenia Medyk będą świadczyli usługi związane ze stwierdzeniem zgonu, jego przyczyny oraz wystawieniem karty zgonu, ale tylko w szczególnych przypadkach.

Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza POZ lub specjalisty, który ostatnim w okresie udzielał choremu świadczeń lekarskich. W przypadku, gdy do zgonu wzywana jest policja i nie ma możliwości ustalenia lekarza, który zajmował się osobą zmarłą, funkcjonariusz może wezwać na miejsce koronera.