Powiat Nowosolski z najdłuższą ścieżką rowerową

Dzięki trójstronnemu porozumieniu podpisanemu przez władze Powiatu Nowosolskiego oraz przedstawicieli Polskich Kolei Państwowych S.A i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., mogą rozpocząć się działania zmierzające do likwidacji nieczynnej linii kolejowej i powstaniu w tym miejscu ścieżki rowerowej.
11 stycznia br., odbyło się spotkanie dotyczące tego właśnie porozumienia w sprawie współpracy i podjęciu działań przy likwidacji linii kolejowej nr 371 Wolsztyn-Żagań na odcinku w granicach powiatu. W spotkaniu wzięli udział partnerzy porozumienia, Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch oraz przedstawiciele samorządów, przez których tereny przebiega nieczynna linia, tj. Wiceprezydent Nowej Soli Jacek Milewski, Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, Wójt Gminy Nowa Sól Izabela Bojko, Wójt Gminy Otyń Barbara Wróblewska i Wójt Gminy Kolsko Henryk Matysik. Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak przedstawił temat ścieżki rowerowej i przekazał, na jakim etapie są prace przy projekcie „Kolej na rower – Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego”. Wicewojewoda R. Paluch zapewnił swój aktywny udział i pomoc w tym przedsięwzięciu.
Katarzyna Dzieńdziura, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji Starostwa Nowosolskiego przedstawiła prezentację dot. projektu. W jego ramach zaplanowano budowę ścieżki rowerowej o długości 48, 2 km, w tym na terenie Gminy Kożuchów – 14,85 km, Gminy Nowa Sól – 11,60 km, Gminy Otyń – 6,75 km, Gminy Kolsko – 13,80, Gminy Nowa Sól Miasto- 1,2 km. Powstaną również miejsca odpoczynku dla rowerzystów. Do tej pory w Polsce nie wybudowano aż tak długiej ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż nieczynnej linii kolejowej.
Po części oficjalnej spotkania, rozpoczęła się dyskusja nt. podziału zadań dla każdej ze stron wynikających z porozumienia. Rozmawiano m.in. o przejęciu od Nieruchomości PKP S.A. Oddział w Poznaniu przed każdego z włodarzy budynków stacji kolejowych znajdujących się na terenie poszczególnych gmin.
Wniosek, który nasunął się po zakończeniu spotkania jest taki, że władze Powiatu wraz z gminami zrobiły już bardzo dużo w sprawie projektu powstania ścieżki rowerowej, jednak o wiele więcej jest jeszcze do zrobienia. Niestety istnieją również zagrożenia dla realizacji tej inwestycji. Jest nim np. pomniejszone dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Powiat starał się o 17 mln zł, a otrzymał nieco ponad 9 mln zł. Trudny do przewidzenia jest również termin przekazania na własność terenów po linii kolejowej, a to przekazanie jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia działań.