Powiat Nowosolski wspiera lokalnych pszczelarzy

Zarząd Powiatu Nowosolskiego przeznaczył 10 tys. zł na działania proekologiczne Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nowej Soli związane z ratowaniem pszczół, którym grozi wyginięcie. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup drogich leków zwalczające choroby tych pożytecznych owadów.

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Nowej Soli to prężna organizacja skupiająca 58 pszczelarzy z rejonu miasta Nowa Sól oraz gmin Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Otyń, Kolsko, Siedlisko i gmina wiejska Nowa Sól. Od lat Powiat Nowosolski wspiera proekologiczną działalność Koła związaną z ratowaniem pszczół, którym grozi wyginięcie. Również w tym roku Zarząd przekazał środki na ten cel.

Grozi im wyginiecie

Członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nowej Soli podkreślają, że lata 2018 i 2019 były niekorzystne dla pszczelarstwa z powodu łagodnej zimy oraz suszy, co powodowało brak kwiatostanu akacji, lipy czy facelii. Podobne prognozy są dla roku 2020.

Problemem, który zagraża populacji pszczół, jest również nieświadome i bezmyślne stosowanie szkodliwych preparatów chemicznych, które powodują liczne choroby owadów oraz ginięcie rodzin pszczelich, a nawet całych pasiek.

Ekologiczne wsparcie

Mimo wielu zagrożeń i chorób, które dotykają te pożyteczne owady, w Powiecie Nowosolskim liczba rodzin pszczelich w 2019 roku wzrosła o około 200. W ubiegłym roku wynosiła ona 1560. Są to jednak rodziny młode i niestabilne, które wymagają szczególnej troski.

Pszczelarze z Powiatu Nowosolskiego prowadzą działania proekologiczne związane z ratowaniem pszczół. Niestety koszt zakupu leków zwalczających choroby pszczół znacznie wzrósł. Pszczelarze nie są w stanie w całości pokryć kosztów.

Od lat w tej kwestii mogą liczyć na przychylność Zarządu Powiatu. W tegorocznym budżecie zabezpieczono na ten cel 10 tys. zł.