Powiat Nowosolski w czołówce listy rankingowej

Wojewoda Lubuski zatwierdził “Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wśród 65 wniosków na pierwszym miejscu listy został zakwalifikowany wniosek Powiatu Nowosolskiego „Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański – przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F. Wartość całkowita zadnia 5.700.000,00 zł , dofinansowanie z programu 2.850.000,00 zł.Bardzo wysoko, bo na trzeciej pozycji zakwalifikowano kolejny wniosek Powiatu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów – Studzieniec. Wartość całkowita zadania 6.00.000,00 zł przy dofinansowaniu z programu PRGiPID 3.000.000,00 zł. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę nowego obiektu mostowego, budowę zatok autobusowych, miejsc postojowych, barier ochronnych oraz progów zwalniających. Termin rozpoczęcia powyższych inwestycji II kwartał 2016r. zakończenie IV kwartał 2016r.

Łącznie Powiat uzyskał dofinansowanie na poziomie 5.850.000,00 zł.

Na konferencji prasowej członkowie Zarządu Powiatu przedstawili założenie usprawnienia systemu komunikacji powiatowej w ramach uzyskanego dofinansowania.